logo Theedupark
ติวเตอร์ออนไลน์
รู้จักกับติวเตอร์ออนไลน์
คอร์สติวทั้งหมด
คอร์สติวก่อนสอบ
คอร์สติวทบทวน
คอร์สสู่คณะที่สนใจ
คอร์สสู่ความถนัด
วิธีสั่งซื้อคอร์สติว
มุมสมาชิก
สมัครสมาชิกใหม่
ลืมรหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ Smart Ads
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
การศึกษา
Gat Pat Onet Admission
โควต้า สอบตรง
คณะในฝัน
ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยราชมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
ไลฟ์สไตล์
วงการบันเทิง
แฟชั่น
วีดีโอคลิป
ท่องเที่ยว
เทคโนโลยี
เกมส์
หาเพื่อน
วิทยุออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
เว็บบอร์ด
บอร์ดไลฟสไตล์
บอร์ดสาระ
บอร์ดการศึกษา
บอร์ดแฟนคลับ
หนังสือ
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
 
พาฉันไปดูข่าวมาใหม่ พาฉันไปดูกระทู้มาใหม่ พาฉันไปดูเพื่อนมาใหม่ พาฉันไปดูเกมส์มาใหม่ พาฉันไปดูวีดีโอมาใหม่
อรวรรณ  สันติกุล
Server Sponsor By Sheeplink
Smart Ads
เห็นน้องๆ ชาวดิเอ็ดดูพาร์ค หลายคนบอกเปิดเทอมได้อาทิตย์เดียว การบ้านเพียบเลย อย่างพึ่งเครียดกันนะครับ การบ้านนี่แหละยาวิเศษเลย ที่จะฝึกฝนให้เราเข้าใจในวิชานั้นๆ มากขึ้นครับ
    
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อผู้โพสบทความ : CHa_NicH [ 19/5/2553 17:22:09 ]
E-mail : -
IP Address :
คะแนน
0

มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 161 ไร่ ตำบลหลักหกถนนพหลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพียง3กิโลเมตร บริเวณรอบข้างมหาวิทยาลัยเป็นชุมชน"เมืองเอก" เนื้อที่ 4,000 ไร่ มหาวิทยาลัยอยู่ในทำเลที่มีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความ สะดวกครบครันเช่น สนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส เป็นต้น มีอากาศ บริสุทธิ์แจ่มใส เหมาะสำหรับเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาขั้นสูงมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้น ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเป็นสำคัญ รวมถึงวิชาชีพอิสระ ที่สามารถสร้างงานของตนเองได้ ความคิดที่จะดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรังสิตมีมานานแล้ว โดยนายประสิทธิ์ อุไรรัตน์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษ และอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่เมื่อครั้งยังอยู่ในราชการว่า จะรวบรวมบุคคลที่รักใคร่ชอบพอ สร้างกิจกรรมขึ้นอย่างหนึ่งที่จะอำนวยประโยชน์แก่ สังคมส่วนรวมได้เต็มที่ โดยได้ตั้งปณิธานไว้ว่า "เราจะสร้างเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยวิทยาการและเพียบพร้อมด้วยจริยธรรม"

คณะผู้ก่อตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยรังสิตประกอบด้วย นักการศึกษา นักวิชาการ และผู้ชำนาญการจากรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่มีความเห็นตรงกันว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน ดังนี้มุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร และสาขาวิชาให้สอดคล้อง และทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมส่งเสริมให้มีการศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่และสัมพันธ์ไปกับภาคปฏิบัติ ซึ่ง นอกเหนือจากการฝึกฝนปฏิบัติงาน หรือการเรียนรู้โดยตรงจากธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการในสาขาที่ตนศึกษาแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมให้คณะและสาขาวิชา ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหรือสถานปฏิบัติงานในตัวเอง ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายให้องค์กรเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และยังเป็นการให้บริการชุมชน อีกส่วนหนึ่งด้วย

มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่า บัณฑิตทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะ หรือความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ สำหรับระบบธุรกิจสมัยใหม่ อันได้แก่ ความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้นักศึกษาทุกคน ทุกคณะต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเน้นความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

ในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้องต่อการศึกษาคือ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตั้งใจ ใฝ่รู้ และมีความกระตือรือร้นในการศึกษา ด้วยตนเองอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต นอกจากการจัดสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัยให้มีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ให้ความสำคัญและจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการสอนที่ทันสมัย การจัดเตรียมห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีหนังสือ วารสาร สื่อผสมต่างๆ รวมทั้งซีดีรอม วีดิทัศน์ และบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาค้นคว้า เป็นรายบุคคล การจัดให้มีอาจารย์ประจำที่มีคุณภาพ จำนวนมากพอสำหรับการเรียน การสอน และการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้งทุนกู้ยืม เพื่อการศึกษาของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา เกิดความมุ่งมั่นในการศึกษามากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตการทำงาน และมีพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง มหาวิทยาลัยได้ สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ร่วมกัน ทั้งด้านดนตรี กีฬา สันทนาการและการ บริการชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหาร กิจการนักศึกษา ทั้งนี้โดยอยู่ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบจะต้องรับผิดชอบ และให้ความ สำคัญต่อการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุกด้านของ ชีวิตนักศึกษาทั้งในเชิงวิชาการ คุณธรรม บุคลิกภาพพลานามัย และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงเรียนสอนดนตรี มีสนาม ฟุตบอล บาสเกตบอล กรีฑาลู่และลาน ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกตามความถนัด และความสนใจ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างหอพักนักศึกษาเพื่อเป็นแหล่งหล่อหลอม พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ชีวิต และทำงานร่วมกับผู้อื่น การร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง รวมทั้งการปลูกฝังคุณลักษณะ และคุณธรรมต่างๆ ตามแนวปรัชญาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เริ่มดำเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ในนามของวิทยาลัยรังสิต ต่อมาได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2533 นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตยังได้เปิดดำเนินการหลักสูตรนานาชาติ โดยจัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี คือ สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาระบบและการจัดการสารสนเทศ และเตรียมการสำหรับหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดสอนเพิ่มเติม ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษานอกจากนี้มหาวิทยลัยรังสิตยังได้เข้าร่วมโครงการ University Studies Aboard Consortium (USAC) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการกว่า 400 แห่งและมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับเลือก ให้เป็นผู้แทนในภูมิภาคเอเซีย

เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งสู่ความเป็นสากลมากขึ้น มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน และมหาวิทยาลัยชั้นนำนานาประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฯลฯ ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ความร่วมมือกระทำในรูปแบบ ต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การทำวิจัย การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษาการส่งบุคลากร และนักศึกษาไปฝึกอบรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเปิด สำนักงานศึกษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษา และหาประสบการณ์เพิ่มเติมยังต่างประเทศในบางภาคการศึกษา โดยสามารถโอน หน่วยกิตทั้งหมดมายังมหาวิทยาลัยรังสิตได้ 
  

ปริญญาตรี หลักสูตรภาคภาษาไทย
คุณสมบัติด้านการศึกษา
1. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
2. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวส. หรือ ปวท. จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
3. ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่สมัครหรือใกล้เคียงที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ การศึกษาอื่นที่เทียบเท่า

คุณสมบัติทั่วไป
1. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด เพราะความผิดทางวินัย
2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. มีผู้ปกครองและภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยรังสิต
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
3. ผลคะแนน Entrance
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ร.บ.)

กำหนดการรับสมัคร
ผู้ที่สนใจซื้อใบสมัครพร้อมระเบียบการศึกษา

สถานที่ขายใบสมัคร
7-ELEVEN / มหาวิทยาลัยรังสิต อ.เมือง (จ.ปทุมธานี)

สถานที่รับสมัคร
มหาวิทยาลัยรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ข้อแนะนำในการกรอกกระดาษคำตอบ
1. ใช้ดินสอดำเบอร์ 2 หรือดำกว่า ระบายทึบในวงกลมที่ต้องการให้เต็มวง
2. เลขที่นั่งสอบให้ระบายในทึบในช่องรหัสประจำตัว โดยเขียนเลขที่นั่งสอบในช่องว่างเริ่มจากช่องที่ 1 ไปตามลำดับ แล้วระบายทึบตัวเลขในวงกลมให้ตรงกับที่เขียน
3. รหัสวิชาที่สอบให้ระบายทึบในช่องรหัสชุดวิชา โดยเขียนตัวเลขรหัสชุดวิชาที่สอบในช่องแล้วระบายทึบ ตัวเลขในวงกลมให้ตรงกับที่เขียน
4. ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น หรือปากกาหมึกซึมระบายทึบ
5. เมื่อต้องการแก้ไขให้ใช้ยางลบ ลบให้สะอาดก่อน แล้วจึงระบายทึบวงกลมที่ต้องการใหม่
6. อย่าขีดเขียน หรือกรอกข้อความอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้
7. การระบายทึบตัวเลขที่นั่งสอบ และตัวเลขรหัสวิชาที่สอบ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
และหากระบายทึบตัวเลขในวงกลมผิดจะทำให้ผู้สมัครไม่ได้คะแนนสอบในวิชานั้นๆ

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. ผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ได้ ต้องไปรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในวันที่
2. มหาวิทยาลัยกำหนดที่ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนำหลักฐานประกอบการรายงานตัวดังต่อไปนี้
3. บัตรเลขที่นั่งสอบ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาใบสุทธิ ใบระเบียน ใบเทียบความรู้ หรือประกาศนียบัตร จำนวน 2 ชุด
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะพร้อมลายเซ็นเจ้าของบัตร จำนวน 2 ชุด
8. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป

ข้อแนะนำสำหรับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1. ผู้สอบผ่านข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ได้ ต้องนำหลักฐานประกอบการรายงานตัวตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน หากหลักฐานไม่ครบอนุโลมให้นำมาส่งสำนักงานทะเบียนก่อนวันลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
2. ผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ได้ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันที่กำหนด ต้องแจ้งสำนักงานทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน นับจากวันที่กำหนดให้รายงานตัว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ
ข้อกำหนดในการสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
1.1. จบการศึกษาเกรด 12 (ระบบการศึกษาของอเมริกัน)
1.2. สอบผ่าน 5 วิชา ของ GCE (ระบบการศึกษาของอังกฤษ)
1.3. มีวุฒิการศึกษา Baccalaureate (มาตรฐานฝรั่งเศส)
1.4. มีวุฒิการศึกษา Baccalaureate หลักสูตรนานาชาติ

2. การสอบวัดสามารถทางภาษาอังกฤษ
2.1. ผู้สมัครต้องได้คะแนน TOEFL 550 คะแนน IELTS 6 คะแนน หรือสอบ ผ่านCambridge First Certificate
2.2. มีคะแนนภาษาอังกฤษจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 65 คะแนน ขึ้นไป
2.3. สอบผ่านข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยรังสิต
2.4. เป็นผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาดั้งเดิม

3. การสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
3.1. ผู้สมัครต้องได้คะแนน SAT Mathไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
3.2. สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์*จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในภาคภาษาไทย
3.3. สอบผ่านข้อสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตรตามหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยรังสิต

4. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยนานาชาติ

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ตามที่กล่าวมาข้างต้น ต้องเรียน Intensive Academic Program จนกว่าความสามารถของผู้สมัครจะถึงเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนด
* คะแนนที่สอบได้สามารถใช้กับทุกหลักสูตร

ขั้นตอนการสมัคร
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาการศึกษา จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย (ถ้าสามารถนำมาได้)
4. ผลสอบ TOEFL/ IELT / SAT ฉบับจริง (ถ้าสามารถนำมาได้)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร หรือพาสปอร์ต
6. สำเนาพาสปอร์ตของผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ จำนวน 2 ชุด สำหรับนักเรียนต่างชาติ สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัยในประเทศไทย จำนวน 2 ชุด
7. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ขนาดเท่าพาสปอร์ต)
8. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5512 Email: info@rangsit.rsu.ac.th

สามารถส่งเอกสารทั้งหมดไปที่

สำนักงานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธินต.หลักหก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย 

 
มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2004-2010 มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต, 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: (662) 997-2200-30 ต่อ 5555, โทรสาร: (662) 997-2200 ต่อ 5577, อีเมล: info@rsu.ac.th

ดิเอ็ดดูพาร์ค
ติวออนไลน์ | แอดมิชชั่น | เรียนต่อนอก | เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ | เว็บบอร์ด | มุมนักเขียน | หาเพื่อน | วีดีโอ | ช้อปปิ้ง | สมัครสมาชิก
Gat Pat Onet Admission | โควต้า สอบตรง | คณะในฝัน | ทุนเรียนต่อ | เกมส์มันส์ๆ | บอร์ด เกาหลี | บอร์ด บันเทิง | แฟชั่น | คลิปยอดฮิต
สอบตรง | สมุดไดอารี่ | เทคโนโลยี | ท่องเที่ยว | ไลฟ์สไตล์ | โรงเรียนกวดวิชา | บอร์ด การศึกษา | บอร์ด ไลฟ์สไตล์
ติดต่อทีมงาน Theedupark.com | ติดต่อลงโฆษณา | แนะนำ-ติชม | แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
©2010 TheEduPark.com All rights reserved. Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use.